WeldWard

Klagomål/Överklagan certifiering

Är du är missnöjd med något kan du lämna in ett klagomål eller om du av någon anledning inte är nöjd med resultatet av svetsarprövningen kan du överklaga beslutet. Ett klagomål eller ett överklagande kan endera skickas in genom att fylla i formuläret nedan eller skriftligen sändas till:

AFRY, Att: Certifieringsorganets chef, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

Vår oberoende styrande nämnd behandlar klagomål och överklagan, deras besluts sänds till den klagande. Överklagandet skall ske skriftligt senast 30 dagar efter certifieringen.

Vänligen fyll i uppgifterna nedan och klicka på skicka. Överklagan kommer att behandlas inom kort.

Har du förbättringsförslag eller synpunkter på vår verksamhet tar vi givetvis tacksamt emot dessa.
Vänligen fyll i uppgifterna i formuläret nedan och klicka på skicka. Ditt ärende kommer att behandlas inom kort.

Loading...